D-D-D - Matta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

DDD
DERATIZÁCIA - DEZINFEKCIA - DEZINSEKCIA
ZAVOLAJTE NÁM: +421 918 186 291 od: 8.00 - 16.00 hod.
DERATIZÁCIA - ničenie hlodavcov
DEZINFEKCIA - ničenie mikroorganizmov
DEZINSEKCIA - ničenie hmyzu
Dezinsekcia
je ničenie škodlivého hmyzu a to rôznymi spôsobmi, napr. postrekom, ukladaním pevných nástrah, náterom alebo použitím gelových prípravkov.
Dezinsekcia si vyžaduje taktiež systematický postup, aby sa zamedzilo opätovnému výskytu hmyzu. Hmyz prenáša infekčné ochorenia a nehodnocuje potravinárske výrobky. V poľnohospodárstve znehodnocuje krmivá a obťažuje hospodárske zvieratá, ktoré tým strácajú na hmotnosti.

Metódy dezinsekcie:
a)  Mechanické: pasce, lepové pásy (mucholapky, Ekolex), lapače
b)  Fyzikálne: využitie vyššej teploty (od 60 ℃ ), hlavne vlhké teplo – vyváranie, žehlenie, ultrafialové lampy v kombinácií s elektrickou sieťou, zníženie teploty, zníženie vlhkosti
c) Biologické metódy: využívanie prirodzených nepriateľov hmyzu tzv. predátorov napr. dravý hmyz, dravé roztoče. Ďalej využívajú pôvodcov chorôb hmyzu – vírusy, baktérie, plesne a huby.
d) Chemické metódy:  insekticídy- chemické látky používané na ničenie hmyzu  

Dezinfekcia
je súbor opatrení smerujúcich k likvidácií mikroorganizmov pomocou chemických alebo kombinovaných postupov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi. Môžeme ju definovať ako ničenie alebo zneškodňovanie choroboplodných mikroorganizmov.

Metódy dezinfekcie:
a) Fyzikálne
b) Chemické

Deratizácia
je systém regulácie škodlivých hlodavcov (potkan, myš, krysa, atď.), ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Pod pojmom deratizácie rozumieme teda komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.

Metódy Deratizáciu:
a) Fyzikálna deratizácia: Používa sa  voda na vyplavenie nôr, horúca para prípadne ultrazvukové vlny.
b) Mechanická deratizácia: Používajú sa strunové sklápacie pasce, pasce na odchyt živých hlodavcov a lepové pasce.
c) Biologická deratizácia: Na ničenie hlodavcov sa využívajú ich prirodzený nepriatelia ako psy, mačky, fretky a podobne. V potravinársky podnikoch je ich použitie zakázané.
d) Chemická deratizácia: Je v súčasnosti najefektívnejší spôsob ničenia škodlivých hlodavcov. Chemické deratizačné prostriedky podľa spôsobu ich účinku rozdeľujeme na repelenty, atraktanty, feromóny, chemosterilanty a chemické toxické látky.
KONTAKT:
MATTA s.r.o
Poša č.169, 094 21 Poša
Prevádzka:
Poša č.500,Slovensko
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky